# عشق
افسانه ها را رهــــــــا کن دوری و دوستی کدام است؟؟؟؟ فاصله هایند که دوستی را میبلعند !!! تـــــــــــو اگر نباشی دیگری جایت را پر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید