# عشق

شکستم

سخـــتـــ میتــرسیــــدم از اینــکـــــه مـــن از نـــــــژاد شیشـــــه باشـــم و شکستنـــــی   او از نـــــژاد جــاده باشـــد و رفتنـــــــی آری روزهــــا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید

میترسم

میتــــرسم… میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد، نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود، و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش! چــــه احســـاس ِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید