پرواز

آن که میخواهد روزی پرواز عشق را تجربه کند ، نخست باید روی پای خود

ایستادن

 


را بیاموزد ، پرواز را که با پرواز آغاز نمیکنند. . .

.

/ 0 نظر / 7 بازدید