مترسک

مترسکــ رو دار زدن به جرم دوستی با پرنده ...!

که مبادا تاراج مزرعه ای را به بوسه ای فروخته باشد

راست میگفتی که اینجا "قحطی عاطفه"هاست ...!!!

/ 8 نظر / 15 بازدید
سمیرا

[دلشکسته]

سمیرا

اخه خیلی غمگینه [دلشکسته] [دلشکسته][دلشکسته]

فرشته

قحطیه عاطفس چون دنیای آدما از سنگه!!![ناراحت]

سمیرا

با حرفتون موافقم همه ادما بی عاطفه نیستن متاسفانه شاید از بد روزگار ادمای بی عاطفه اطرافمون زیادن[دلشکسته] [دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته] [افسوس][افسوس][افسوس]

فرشته

چرا تو این دنیا همه ی آدما!!!!

سمیرا

فرشته جون من برای نظرتون احترام قائلم اما متاسفانه یا خوشبختانه قبولش ندارم

فرشته

سمیرا جون ولی من ب شدت قبول دارم...چون همه سنگدلن!

فرشته

بله همه ی آدما بلا استثنا حتی خودم!