خیلی زیاد

وقتی تو نیستی


چقدر دل تنگ می شوم گاهی


خیلی زیاد


و این دلتنگی می بردم تا ترس


یک ترس دائمی که نکند


 این دلتنگی ها


همیشگی بشود ...

/ 3 نظر / 13 بازدید
مریم

من که همیشه وقت کمم میارم[ناراحت]

مریم

به تیکه میندازین؟

مریم

امیدوارم