آدما مثل کتابن

یه دوست خوب میگفت: آدما مثل کتابن تا وقتی تموم نشدن جذابن.پس سعی کن

خودتو جلوی دیگران ورق نزنی تا زود تموم نشی.چون وقتی تموم بشی میرن

سراغ یکی دیگه

/ 2 نظر / 15 بازدید
مریم

اگه اینجوریه همون بهتره که تموم بشی بری

مریم

اخه اگه قرار باشه به این راحتی فراموش بشی همون بهتر زودتر این اتفاق بیفته این جوری کمتر ضربه میخوری! نظر شما چیه؟