سکوت

سکـــــوت میکنم

بگذار حرفـــها آنقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرن
/ 1 نظر / 15 بازدید
مریم

نه خیلی بده؟؟؟؟!!!! بجای سکوت بهتره اونارو به خودمون بگیم...فک میکنم اینجوری بهتره