شاید فراموش

شایدفراموشت شدم،شایددلت تنگه برام،شایدبیداری مثل من به فکراون خاطره

ها،شایدتوهم شب که میشه میری به سمت جاده ها،بگوتوهم خسته شدی مثل

من ازفاصله ها

/ 1 نظر / 14 بازدید
مریم

خوشحالم مطالب عاشقانه میذارین.... قشنگه