پویا سالکی در

هر روز امسال

 

 

 

بی تو یه ساله دیگه رد شد چهار فصل تو این خونه پاییزه

تو لحظه خط زدن هر سال اینخونه از غم لبریزه

هر روز امسال بوی غم میده من با سکوتت هر لحظه میمیرم

نیستی ولی هر گوشه خونه دارم نشونی از تو میبینم

هر روز امسال بوی غم میده من با سکوتت هر لحظه میمیرم

نیستی ولی هر گوشه خونه دارم نشونی از تو میبینم

سهم من از یه عمر دل بستن این گریه های وقت و بی وقته

دقت کنی حالم رو میفهمی حتی موهامم تیرگیش رفته

برگشتن تو دیگه ممکن نیست شاید هنوزم سرد و مغروری

محکومم این روزا به تنهایی تو هر صفحه تقویم ازم دوری

هر روز امسال بوی غم میده من با سکوتت هر لحظه میمیرم

نیستی ولی هر گوشه خونه دارم نشونی از تو میبینم

 

Download

/ 1 نظر / 17 بازدید
فرشته

قشنگ بووووووووووووووووووووود....[شوخی]