دلتنگی

بعضی حرفا رو نمیشه گفت ، باید خورد!!!

ولی بعضی حرفا رو ...

نه میشه گفت ، نه میشه خورد !

میمونه سردل ! میشه دلتنگی !

میشه بغض ! .... میشه سکوت !

میشه همون وقتایی که خودتم نمیدونی چه مرگته ....

/ 0 نظر / 6 بازدید