بـــــــرو

بــــــــــــــــرو ...

تـــــــرس از هیچ چیز ندارم..

وقتی یقین دارم بیشتر از من

کسی دوستت نخواهد داشت....

بیشتر از من کسی طاقت کم محلی هایت را ندارد
...
بــــــــــــــــرو ...

ترس برای چـه؟؟؟

وقتی می دانم یک روز تــف می اندازی...

به روی آنهایی که

به خاطرشـــان من را از دست دادی

/ 1 نظر / 16 بازدید
فرشته

واقعا برو[دلشکسته][دلشکسته]