چــــــــــرا

چرا غمگینی ؟ : عاشق شدم


آیا عشق شیرین است ؟ : بله شیرین تر از زندگی


چرا تنهایی ؟ : ویژگی عاشق هاست


لذت تنهایی چیست ؟ : فکر به او و خاطرات او


چرا می روی ؟ : برای اینکه او رفت


دلت کجاست ؟ : پیش او


قلبت کجاست ؟ : او برده


پس حتما بی رحم بوده  نه ؟ : نه اصلا


چرا ؟ : چون باز هم او را میپرستم . . .

/ 0 نظر / 6 بازدید