هیس

التمــــاس مال دیـــروز بود ...
مال وقتـــی که ســــــــاده بودم!
امــــــروز
می خواهی بــــــروی ؟؟؟
هــــــــیس
...
فـقط
خــــــــداحافظ ...
.
.
این است قصه تلخ کسانی که احساسشان سنگ میشود چون با آن بازی شده...
/ 1 نظر / 32 بازدید
فرشته

شما نویسنده ی جدیدی؟[سوال]