از تو مردترم

اسماً من زن هستم و

تو مـــــــــــــــــــرد!!

اما نگران نباش به کسی نخواهم گفت که

در پس مشکلات و درد هایی که تو برایم ساختی و تحمل کردم . . .

در پس نامردی و نامهربانی که دیدم و دم نزدم

در پس بی معرفتی هایی که دیدم و معرفت به خرج دادم . . .

من " مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــرد " تر بودم!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید