روزگــــــار مــــــــــا

زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه هایش را سیر کند،

گوشت بدن خودش را می کند و می داد به جوجه هایش می

خوردند زمستان تمام شد و کلاغ مرد! اما بچه هایش نجات پیدا

کردند و گفتند: آخی خوب شد مرد، راحت شدیم از این غذای

تکراری! این است واقعیت تلخ روزگار ما…

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.