به خدا

به خدا بگویید زمستانش سرد نیست!


من در تابستان هم از بی وفایی،


دندان به دندان ساییده ام

/ 2 نظر / 14 بازدید
سمیرا

خیلی قشنگ ولی پر از دلخوری و دلگیری [سوال]

بیخیال

خدایا... در انجماد این نگاه های سرد... دلم برای جهنمت تنگ شده .....