افسانه ها را رهــــــــا کن
دوری و دوستی کدام است؟؟؟؟
فاصله هایند که دوستی را میبلعند !!!
تـــــــــــو اگر نباشی
دیگری جایت را پر میکند....

به همین ســــــــــــادگی...

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
جلال

یادم می آید معلم مان به خط فاصله میگفت خط تیره او خوب میدانست فاصله چه بر سر آدمی می آورد !!!