بدانیم

بدانیم اگرنرسیدن هاناراحتمان کرد..به اندازه کافی اوج نگرفته ایم،واگرازترس

نرسیدن استرس گرفته ایم،هنوز به خودمان بیشترازخدااعتمادداریم،

/ 2 نظر / 20 بازدید
مریم

نمیدونم چی بگم...کوتاه اما واقعا بزرگ...خیلی بزرگ...

صادق

سلام قبول دارم مهندس! هر کسی به خدا اعتماد داشته باشه، استرس نخواهد داشت![لبخند] وبلاگ قشنگی داری[گل]