زنده ام

تنهایى هایم را با خودم قسمت مى کنم


و لبخندهایم را با تو


در عشقت روزه سکوت مى گیرم


تا بدانى حتى اگر براى من هم نباشى


باز هم دلم براى عشقت بى تابى مى کند


در این چند روز پس از ماه ها


براى اولین بار،تپش تند تند قلبم را حس کردم


در آن هنگام که به تو و خاطراتى که با تو دارم فکر کردم


گویى قلبم دوباره زنده شده است

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید