رویای ما ...

کجا خوش استــــ آنجا که دل خوش استـــــ

هیس

التمــــاس مال دیـــروز بود ... مال وقتـــی که ســــــــاده بودم! امــــــروز می خواهی بــــــروی ؟؟؟ هــــــــیس ... فـقط خــــــــداحافظ ... . . این است قصه تلخ کسانی که احساسشان سنگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید

بیخیال

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
39 پست
بهمن 91
41 پست
دی 91
31 پست
آذر 91
27 پست
آبان 91
16 پست
مهر 91
13 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
15 پست
زندگی
50 پست
عشق
49 پست
موسیقی
81 پست
عرفانی
30 پست
کنسرت
3 پست
آلبوم
4 پست
عمومی
4 پست
فوتبال
24 پست
موبایل
1 پست
کامپیوتر
2 پست
علمی
2 پست